Link do rocznika statystycznego

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/22/1/ludnosc._stan_i_struktura_w_przekroju_terytorialnym._stan_w_dniu_30.06.2017.pdf

Reklamy