sp37. zagadnienia do spr. ludność i urbanizacja Polski

 1. znajomość województw i ich stolic – KONIECZNIE
 2. umiejętność odczytywania danych z piramidy płci i wieu (umieć odczytać nadwyżkę, wyż demograficzny, niż demograficzny – umieć wyjaśnić, dlaczego występują)
 3. Zadania obliczeniowe (przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, saldo migracji, przyrost rzeczywisty)
 4. zakres lat dla wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego
 5. czynniki przyrodnicze/pozaprzyrodnicze wpływające na rozwój miast
 6. gęstość zaludnienia – w których województwach jest ona największa/najmniejsza, średnia gęstość zaludnienia w Polsce
 7. mniejszość narodowe i etniczne w Polsce – przykłady, rozmieszczenie
 8. struktura zatrudnienia/wykształcenia w Polsce
 9. wskaźnik urbanizacji
 10. funkcje miast (np. hadlowa , naukowa, zdrowotna – uzdrowiska, religijna, administracyjna, przemysłowa, transportowa, turystyczna)
 11. religie dominujące w Europie – jakie religie w jakich państwach
 12. migracje – skąd dokąd, kiedy miały miejsce największe ruchy migracyjne i dlaczego
 13. sektory gospodarki – jak wygląda procentowy udział przemysłu, usług i rolnictwa w Polsce i innych krajach Europy
 14. praca i bezrobocie – ilu Polaków ma wykształcenie wyższe, średnie, podstawowe – porównianie z innymi krajami europejskimi
Reklamy