Zagadnienia z geografii sp37

Przepraszam, że dopiero teraz…

 1. gospodarka narodowa
 • sektory gospodarki – czym się zajmują
 • czym jest PKB, co oznacza wysokie/niskie PKB
 • który sektor gospodarki dominuje w państwach europejskich za przykładzie Francji, Polski, Wielkiej Brytanii
 • co to jest globalizacja, czym się przejawia

2. funkcje rolnictwa i czynniki przyrodnicze jego rozwoju;  czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa

 • funkcje rolnictwa: gospodarcza, społeczna, przestrzenna – czym się zajmuje
 • czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa i ich znaczenie
 • obszary w Polsce o najdogdniejszych warunkach do rolnictwa (krainy geograficzne, jaki czynnik np. Wyżyna Lubelska – występowanie żyznych gleb

4. uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

 • przykłady roślin uprawianych w Polsce, umiejętnośc rozpoznania ich na obrazku
 • wymagania glebowo – klimatyczne roślin uprawianych w Polsce (skupić się głównie na pszenicy, życie, buraku cukrowym, ziemiaku)
 • okres wegetacyjny – co to jest
 • produkcja zwierzęca – główne gatunki zwierząt hodowanych w Polsce oraz po co się je hoduje i gdzie (krainy geograficzne) oraz dlaczego tam

5. Gospodarka morska

 • największe porty w Polsce – umieć zaznaczyć na mapie
 • zalety, wady położenia nad morzem
 • przemysł stocznoiwy, wydobywczy
 • rozawój transportu, handlu, turystyki morskiej
 • uczelnie kształcące kadry morskie

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii w gimnazjum i szkole podstawowej Nauczyciel przyrody i biologii w szkole podstawowej