zadanie domowe „projekt wycieczki”

Wyznaczone grupy 3 osobowe – wyznaczony lider czuwa nad pracą

15 atrakcji turystycznych z przydzielonego regionu – po 5 na każdą osobę

Wasze zadanie polega na przygotowaniu oferty wycieczki zawierającej 15 atrakcji turystycznych przydzielonego regionu.

Forma pracy – dowolna, natomiast najlepsza byłaby prezentacja w power poincie lub plakat/książeczka

Elementy, które MUSZĄ się znaleźć

a) zdjęcia wybranych atrakcji turystycznych (przyrodniczych i pozaprzyrodniczych)

b) krótki opis danego obiektu – liczy się wartość merytoryczna a nie liczba zdań

c) mapa, na której zostaną zlokalizowane obiekty, które wybierzecie

Ocenie podlega:

a) zgodność pracy z tematem

b) wartość merytoryczna

c) estetyka i wkład pracy

termin oddania upływa 10 maja.

w razie pytań proszę o kontakt mailowy:  agnieszka.tokarska.geografia@gmail.com

lub zadać pytanie za tydzień na lekcji.

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii w gimnazjum i szkole podstawowej Nauczyciel przyrody i biologii w szkole podstawowej