Wymagania do sprawdzianu z biologii klasa 7 (dział 1)

  • wspólne cechy organizmów żywych
  • dziedziny biologii – nazwy, czym się zajmują
  • różnice między obserwacją a doświadczeniem
  • etapy przeprowadzenia doświadczenia
  • różnice między próbą kontrolną i próbą badawczą
  • organella budujące komórki: zwierzęcą, roślinną, grzyba, bakterii – umieć wskazać na obrazku, znać funkcje poszczególnych organelli
  • hierarchiczna budowa organizmu: komórka, tkanka..itd – umieć podać po min. 3 przykłady z każdego poziomu
  • rodzaje tkanek zwierzęcych – umieć rozpoznać na obrazku, podać miejsce ich występowania, cechy charakterystyczne (szczególnie w tkance mięśniowej) w przypadku neuronu – umieć nazwać elementy go budujące,

 

POWODZENIA!

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej