wymagania do sprawdzianu z biologii klasa V

  • cechy wspolne organizmów – wymienić, krótko scharakteryzować, znaczenie dla organizmu czynności życiowych
  • hierarchiczna budowa organizmu zwierząt i roślin
  • dziedziny biologii – nazwy, co jest przedmiotem badań
  • różnica między obserwacją a doświadczeniem
  • etapy przeprowadzenia doświadczenia (metoda naukowa)
  • różnica między próbą kontolną i próbą badawczą
  • budowa mikroskopu
  • obliczanie powiększenia mikroskopu
  • etapy wykonywania preparatu mikroskopowego

POWODZENIA!

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej