Wymagania do sprawdzianu z geografii – klasa VII

  • Położenie Polski na mapie świata
  • Sąsiedzi Polski + stolice
  • Trójstopniowy podział administracyjny Polski – województwo, powiat, gmina
  • Skrajne punkty Polski (położenie matematyczne)
  • Ważniejsze wydarzenia dla Polski w poszczególnych erach (orogenezy, powstawanie złóż np. węgla kamiennego, soli itp)
  • Struktury geologiczne Polski
  • Formy polodowcowe w Polsce (podział na formy stworzone przez lądolód i wody fluwioglacjalne oraz ze względu na procesy powstania np. SANDR – działalność wód fluwioglacjalnych, proces – Akumulacja.)
  • Rozmieszczenie złóż w Polsce
  • Surowce mineralne – podział na surowce: energetyczne, metaliczne itp.

 

POWODZENIA!

 

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej