Odpowiedzi do zadań z określania współrzędnych klasa VC

GRUPA C

A (51°N, 0°)

B (15°S, 48°W)

C (38°N, 140°E)

D (19°S, 83°E)

E (30°10’S, 55°45’E

F (10°N, 30°E)

 

GRUPA B

A(38°N, 140°E)

B (15°S, 48°W)

C (30°N, 80°E)

D (30°10’S, 55°50’E)

E (10°N, 30°E)

F (42°30’S, 13°30’W)

 

GRUPA A

A (51°N, 0°)

B (5°S, 10°E)

C (55°S, 45°W)

D (3°30’N, 8°30’W)

E (19°S, 83°E)

F (30°10’S, 55°45’E)

 

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej