Zagadnienia do sprawdzianów z geografii dla klasy 5 i z przyrody dla klasy 4

GEOGRAFIA KLASA 5

DZIAŁ 1 – MAPA

 1. definicja mapy
 2. elementy mapy
 3. umiejętność korzystania z mapy (odczytywanie informacji, orientowanie mapy, obliczanie odległości rzeczywistej ze skali mapy)
 4. zadania ze skalą, rodzaje skali
 5. umiejętność odczytywania współrzędnych z mapy
 6. odczytywanie wysokości względnej
 7. obliczanie wysokości względnych
 8. znajomość metod przedstawiania zjawisk na mapie (zadanie będzie polegało na podaniu konkretnych przykładów map z atlasu, w których użyto te metody przedstawiania zjawisk na mapie)
 9. umiejętność tworzenia szkicu poziomicowego, nałożenia na niego odpowiednich barw (takie zadanie robiliśmy podczas lekcji – wspólnie)
 10. umiejętność odczytania z mapy poziomicowej, gdzie znajduje się stok stromy a gdzie łagodny
 11. rozmieszczenie kontynentów i oceanów
 12. formy ukształtowania powierzchni – znajomość definicji, użytych barw na mapie
 13. znajomość nazwisk odkrywców (skupić się głownie na Kolumbie, Magellanie i Vasco da Gamie)

Na sprawdzianie każdy uczeń może korzystać z atlasu szkolnego

 

KLASA 4 PRZYRODA

 • substancje wokół nas – umieć podać przykłady substancji w stanie ciekłym, stałym i gazowym
 • umieć podać właściwości ciał stałych, ciechy, gazów
 • rozszerzalność temperaturowa substancji (podać przykłady i praktyczne wykorzystanie tych właściwości w życiu codziennym)
 • znajomość zjawisk: skraplanie, krzepnięcie, topnienie, parowanie
 • znajomość składników pogody i przyrządów do ich mierzenia oraz jednostek w jakich te składniki są mierzone.
 • znajomość osadów i opadów atmosferycznych, umieć wyjaśnić w jakich warunkach powstają
 • odczytywanie informacji z mapy pogody
 • znajomość dat rozpoczęcia czterech pór roku,
 • pozorny ruch Słońca po niebie – umieć wskazać jaką porę roku przedstawia rysunek (na podstawie wędrówki Słońca)
 • znajomość pojęć: wschód/zachód Słońca, górowanie Słońca, równonoc wiosenna/jesienna, przesilenie zimowe/letnie

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej