zagadnienia do sprawdzianu klasa 8 – genetyka

mam nadzieję, że teraz post będzie widoczny…

 

cz.1 teoria:

 • cechy dziedziczne/niedziedziczne/indywidualne
 • zastosowanie genetyki w innych dziedzinach nauk
 • definicje: gen, DNA, genotyp, fenotyp, allele dominujące i recesywne, heterozygota, homozygota, sekwencja DNA, komórki haploidalne, komórki diploidalne
 • budowa nukleotydu
 • na czym polega replikacja DNA, po co się to dzieje
 • na czym polega komplementarność zasad
 • budowa DNA i RNA – rodzaje i funkcje RNA
 • podziały komórkowe: mitoza, mejoza – etapy i jakie mają znaczenie
 • znajomość cech dominujących i recesywnych
 • umieć wyjaśnić kiedy może mieć miejsce konflikt serologiczny

 

część praktyczna – zadania

 • 1 zadane z dziedziczenia cech
 • 1 zadanie z dziedziczenia grup krwi
 • 1 zadanie z chorób sprzężonych z płckią
 • 1 zadane z mutacji genetycznych

 

 

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej