ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z GEOGRAFII DLA KLASY 8 – AFRYKA

położenie Afryki

zróżnicowanie klimatyczne Afryki – umieć wkazać gdzie są niże/wyże i wyjaśnić dlaczego właśnie tam

znać nazwy klimatów, w obrębie których znajduje się Afryka, umieć opisać cechy charakterystyczne np. roślinność

umieć rozpoznać klimat po klimatogramie

wyjaśnić czym jest pasat, deszcz zenitalny

miejsce gromadzenia się  wód artezyjskich (niecka artezyjska, skały przepuszczalne/wodonośne)

umieć wskazać Sahel (od Senegalu do Dżibuti), umieć opisać jakie warunki tam panują, w jaki sposób toczy się tam życie

walory turystyczne Kenii

rolnictwo plantacyjne i żarowo-odłogowe – na czym polega, wady i zalety

przyczyny i skutki głodu w Etiopii

Różne oblicza Afryki – jak wygląda gospodarka, jak wyglądają uwarunkiowania społęczne, co jest nadzieją Afryki – przeczytać ten rozdział ze zrozumieniem.

 

 

Reklamy

Nowości :)

Idąc z duchem czasu, postanowiłam od 2 semestru (od 28 stycznia) wprowadzić do lekcji geografii i biologii małą innowacyjność ;)

Mam nadzieję, że Wam się spodoba :)

Każda chętna osoba może założyć sobie swoje konto w „wirtualnej klasie” na platformie LEARNING APPS. Linki dla każdej klasy są podane poniżej.

UWAGA! Proszę o tym fakcie poinformować rodziców!

Dane do logowania proszę wpisywać tak, jak podpisujecie się na sprawdzianach – dwie pierwsze litery imienia i dwie pierwsze litery nazwiska oraz nr z dziennika np.

Jan Kowalski, który ma 10 nr w dzienniku będzie miał login: JaKo10

(w przypadku, gdy login jest już zajęty, proszę na początku lub końcu loginu dopisać SP37 np. JaKo10SP37 lub SP37JaKo10)

Co tydzień (od 28 stycznia) zobowiązuje się wrzucać nowe aplikacje (we wtorki wieczorem), które (mam nadzieję :) ) w przystępny sposób pozwolą Wam utrwalić pewne zagadnienia lub je rozszerzyć.

Uwaga! Każdy uczeń, który będzie aktywny (mam podgląd do tego, kto i ile zadań wykonał prawidłowo/nieprawidłowo, może otrzymać dodatkowe oceny z biologii/geografii. (każdorazowo za partię materiałów – zgodnie z rozdziałami w podręczniku) To zależy jedynie od Waszego zaangażowania :)

 

Linki:

5A https://learningapps.org/join/gj9iyysc

5B https://learningapps.org/join/z80cpqk2

5C https://learningapps.org/join/71ngv9o2

7A https://learningapps.org/join/eegeogbc

7B https://learningapps.org/join/kn0xv9gj

8A https://learningapps.org/join/pia8b6o5

 

W razie problemów i trudności w założeniu konta – proszę o kontakt, pomogę :)

 

 

Zagadnienia do kartkówek dla klasy 7 biologia/geografia

GEOGRAFIA – KARTKÓWKA Z OBLICZEŃ Z ZAKRESU DEMOGRAFII:

TA KARTKÓWKA NIE PODLEGA POPRAWIE.

klasa 7A (25 stycznia), 7B (28 stycznia)

 • przyrost naturalny
 • współczynnik przyrostu naturalnego
 • saldo migracji
 • współczynnik salda migracji
 • przyrost rzeczywisty
 • współczynnik przyrostu rzeczywistego

Kartkówka będzie składała się z 2-3 zadań.

Obowiązkowo – kalkulator (nie w telefonie)

Można przygotować sobie wzory na osobnej kartce.

 

BIOLOGIA – KARTKÓWKA

klasa 7A (28 stycznia), klasa 7B (22 stycznia)

 • funkcje krwi
 • elementy morfologiczne krwi (znać nazwy zwyczajowe i naukowe)
 • funkcje poszczególnych elementów morotycznych krwi
 • umieć wyjaśnić co to takiego konflikt serologiczny – przyczyny i skutki
 • grupy krwi i zasady transfuzji
 • budowa krwiobiegu małego i dużego – umieć na podstawie obrazka napisać jaką drogę przebywa krew w obiegu małym a jaką w obiegu duzym – umieć nazwać elementy budujące krwiobiegi
 • charakterystyka porównawcza naczyń krwionośnych
 • budowa serca –  obrazek, który wyświetlałam na lekcji dostęp: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Heart_numlabels.svg/300px-Heart_numlabels.svg.png   – umieć wyjaśnić po co jest przegroda, zastawki, dlaczego ściany mają różną grubość
 • cykl pracy serca

 

 

 

Zagadnienia do sprawdzianu z przyrody klasa 4

Sprawdzian przekładam na wtorek (15 stycznia)

Zakres materiału:

 • Cechy wspólne organizmów: budowa komórkowa, czynności życiowe
 • Czynności życiowe: oddychanie, wzrost i rozwój, odżywianie, wydalanie, rozmnażanie – umieć na podstawie opisu stwierdzić, jaka czynność życiowa została opisana.
 • sposoby odżywiania się organizmów:

organizmy samożywne (rośliny)

organizmy cudzożywne:

a) roślinożercy

b) mięsożercy: drapieżniki, padlinożercy

c) pasożyty: zewnętrzne i wewnętrzne

d) destruenci – ich rola w przyrodzie (rozkład martwej materii)

 • umieć podać po 3 przykłady organizmów z każdej z ww grup.
 • umieć stworzyć prosty łańcuch pokarmowy z podziałem na producentów (roślina), konsumentów 1 rzędu (roślinożerca), konsumentów 2 i kolejnych rzędów (mięsożercy)

np: ziemniak (producent) -> stonka (konsument 1 rzędu)- > bażant (konsument 2 rzędu)->lis (konsument 3 rzędu) – destruent

 • umieć podzielić rośliny  na ozdobne i zielne, umieć nazwać te rośliny (obowiązują tylko te, które są w podręczniku na fotografiach)

 

Zagadnienia na sprawdzian z biologii klasa 5 (na 8 stycznia)

znajomość funkcji białek, tłuszczy, wody, węglowodanów w organiźmie człowieka

elementy budowy komórki roślinnej, zwierzęcej, grzyba, bakterii (zakres ten sam, który obowiązywał na kartkówce + komórka grzyba i bakterii), znać funkcje poszczególnych organelli,

fotosynteza – umieć zapisać proces, nazwać składniki i produkty

znać różnicę między oddychaniem tlenowym i beztlenowym, gdzie zachodzi

umieć podać przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych, a wśród cudzożywnych wskazać: mięsożerców, padlinożerców, roślinożerców, pasożyty i wyjaśnić ich znaczenie w przyrodzie

 

 

 

Zadanie obowiązkowe dla klas 5 z geografii

Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każdy członek grupy przygotowuje informację o 2 atrakcjach turystycznych znajdujących się na obszarze im przydzielonym. W jednej grupie atrakcje nie mogą się powtórzyć – uczniowie muszą ustalić między sobą, które atrakcje wybierają.

Głównym celem zadania jest propagowanie turystyki w Polsce oraz wykonanie mini przewodnika turystycznego.

Plan pracy:

 1. przydział do grup
 2. ustalenie w grupach, które atrakcje zostaną omówionie
 3. uczniowie przekazują nauczycielowi informację o wybranej przez siebie atrakcji turystycznej przynajmniej na tydzień przed wystąpieniem – warunek konieczny
 4. każdy uczeń przygotowuje w formie wydruku komputerowego zdjęcie wybranych atrakcji (na pół strony arkusza WORD, oraz informacje o samej atrakcji:co jest atrakcją, gdzie dokładnie się znajduje (wystarczy miejscowość) oraz 6-10 zdań o samej atrakcji. Wymagane jest źródło zdjęcia oraz informacji (podać skąd pobrano informacje – w przypadku informacji zaczerpniętej z książki podać nazwę książki i autora, w przypadku strony internetowej podać jej adres i datę dostępu, w przypadku użycia prywatnej fotografii dopisać „archiwum własne”). Wszystkie te informacje MUSZĄ zmieścić się na 1 stronie WORD
 5. jedna osoba z każdej grupy dodatkowo przygotowuje, również w formie wydruku, stronę tytułową, która zawiera nazwę przydzielonego regionu/krainy geograficznej oraz zdjęcie przedstawiające typowy dla tego obszaru krajobraz.
 6.  na lekcji w lutymodbędzie się prezentacja ustna. TERMINY ZOSTANĄ PODANE NA 2 TYGODNIE PRZED PREZENTACJĄ Każdy z uczniów przedstawi swoje 2 atrakcje turystyczne. Uczeń musi w swojej wypowiedzi zawrzeć informacje takie jak: nazwa atrakcji, gdzie dana atrakcja się znajduje (miejscowość), opowiedzieć o tej atrakcji, *przedstawić ciekawostki  (*opcjonalnie). Prezentacja ucznia musi trwać przynajmniej minutę, ale nie dłużej niż 2 minuty. Podczas wystąpienia uczeń mówi z głowy – może mieć przed sobą kartkę pomocniczą z informacjami, natomiast nie może z niej czytać.
 7. jest to praca OBOWIĄZKOWA
 8. w folderze geografia – >klasa 5 -> projekt TURYSTYKA – znajduje się przykład jak ma wyglądać praca

 

PRZYRODA KLASA 4 ZADANIE DODATKOWE

Zadanie domowe dla chętnych.

Przygotować prezentację multimedialną w power point lub PDF na temat roślin i zwierząt w domu.

Praca polega na zrobieniu zdjęć roślinom i/lub zwierzętom, które znajdują się w domu ucznia (zdjęcia bez wizerunków uczniów i innych osób, same rośliny/zwierzęta).

Może być to również jedno zdjęcie, na którym znajdują się wszystkie rośliny/zwierzęta, ale w takim przypadku muszą być one na zdjęciu ponumerowane.

Następnie każda roślina powinna być opisana w następujący sposób:

gatunek, warunki sprzyjające hodowli (np. napisać czy roślina lubi mieć stały dostęp do Słońca czy woli mniej nasłonecznione miejsce, jak często powinna być podlewana, czy powinna być podlewana od dołu czy od góry, jaki rodzaj gleby lubi (odczyn kwaśny/zasadowy), czy jest to roślina ozdobna czy przyprawowa oraz ciekawostki na temat rośliny.

Opis zwierzęcia:

gatunek, czym się żywi, ciekawostki na temat zwierzaka.

 

Na ocenę NIE wpływa liczba opisanych roślin i zwierząt.

Jeśli ktoś nie ma zwierząt w domu, to opisuje tylko rośliny.

ocenie polega przede wszysktim wartość merytoryczna oraz estetyka wykonania.

Prace proszę przesyłać na adres mailowy dostępny na stronie szkoły do dnia 13 stycznia do godziny 00:00.