Zadanie obowiązkowe dla klas 5 z geografii

Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każdy członek grupy przygotowuje informację o 2 atrakcjach turystycznych znajdujących się na obszarze im przydzielonym. W jednej grupie atrakcje nie mogą się powtórzyć – uczniowie muszą ustalić między sobą, które atrakcje wybierają.

Głównym celem zadania jest propagowanie turystyki w Polsce oraz wykonanie mini przewodnika turystycznego.

Plan pracy:

  1. przydział do grup
  2. ustalenie w grupach, które atrakcje zostaną omówionie
  3. uczniowie przekazują nauczycielowi informację o wybranej przez siebie atrakcji turystycznej przynajmniej na tydzień przed wystąpieniem – warunek konieczny
  4. każdy uczeń przygotowuje w formie wydruku komputerowego zdjęcie wybranych atrakcji (na pół strony arkusza WORD, oraz informacje o samej atrakcji:co jest atrakcją, gdzie dokładnie się znajduje (wystarczy miejscowość) oraz 6-10 zdań o samej atrakcji. Wymagane jest źródło zdjęcia oraz informacji (podać skąd pobrano informacje – w przypadku informacji zaczerpniętej z książki podać nazwę książki i autora, w przypadku strony internetowej podać jej adres i datę dostępu, w przypadku użycia prywatnej fotografii dopisać „archiwum własne”). Wszystkie te informacje MUSZĄ zmieścić się na 1 stronie WORD
  5. jedna osoba z każdej grupy dodatkowo przygotowuje, również w formie wydruku, stronę tytułową, która zawiera nazwę przydzielonego regionu/krainy geograficznej oraz zdjęcie przedstawiające typowy dla tego obszaru krajobraz.
  6.  na lekcji w lutymodbędzie się prezentacja ustna. TERMINY ZOSTANĄ PODANE NA 2 TYGODNIE PRZED PREZENTACJĄ Każdy z uczniów przedstawi swoje 2 atrakcje turystyczne. Uczeń musi w swojej wypowiedzi zawrzeć informacje takie jak: nazwa atrakcji, gdzie dana atrakcja się znajduje (miejscowość), opowiedzieć o tej atrakcji, *przedstawić ciekawostki  (*opcjonalnie). Prezentacja ucznia musi trwać przynajmniej minutę, ale nie dłużej niż 2 minuty. Podczas wystąpienia uczeń mówi z głowy – może mieć przed sobą kartkę pomocniczą z informacjami, natomiast nie może z niej czytać.
  7. jest to praca OBOWIĄZKOWA
  8. w folderze geografia – >klasa 5 -> projekt TURYSTYKA – znajduje się przykład jak ma wyglądać praca

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej