Zagadnienia na sprawdzian z biologii klasa 5 (na 8 stycznia)

znajomość funkcji białek, tłuszczy, wody, węglowodanów w organiźmie człowieka

elementy budowy komórki roślinnej, zwierzęcej, grzyba, bakterii (zakres ten sam, który obowiązywał na kartkówce + komórka grzyba i bakterii), znać funkcje poszczególnych organelli,

fotosynteza – umieć zapisać proces, nazwać składniki i produkty

znać różnicę między oddychaniem tlenowym i beztlenowym, gdzie zachodzi

umieć podać przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych, a wśród cudzożywnych wskazać: mięsożerców, padlinożerców, roślinożerców, pasożyty i wyjaśnić ich znaczenie w przyrodzie

 

 

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej