Zagadnienia do sprawdzianu z przyrody klasa 4

Sprawdzian przekładam na wtorek (15 stycznia)

Zakres materiału:

  • Cechy wspólne organizmów: budowa komórkowa, czynności życiowe
  • Czynności życiowe: oddychanie, wzrost i rozwój, odżywianie, wydalanie, rozmnażanie – umieć na podstawie opisu stwierdzić, jaka czynność życiowa została opisana.
  • sposoby odżywiania się organizmów:

organizmy samożywne (rośliny)

organizmy cudzożywne:

a) roślinożercy

b) mięsożercy: drapieżniki, padlinożercy

c) pasożyty: zewnętrzne i wewnętrzne

d) destruenci – ich rola w przyrodzie (rozkład martwej materii)

  • umieć podać po 3 przykłady organizmów z każdej z ww grup.
  • umieć stworzyć prosty łańcuch pokarmowy z podziałem na producentów (roślina), konsumentów 1 rzędu (roślinożerca), konsumentów 2 i kolejnych rzędów (mięsożercy)

np: ziemniak (producent) -> stonka (konsument 1 rzędu)- > bażant (konsument 2 rzędu)->lis (konsument 3 rzędu) – destruent

  • umieć podzielić rośliny  na ozdobne i zielne, umieć nazwać te rośliny (obowiązują tylko te, które są w podręczniku na fotografiach)

 

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii w szkole podstawowej