Reportaż o Azji – klasa 8.

Aby zaliczyć dział „Azja” można wykonać 2 zadania:

1. Napisać tradycyjną pracę klasową :)

2. Stworzyć reportaż o Azji (w formie filmu) – w którym ujęte zostaną zagadnienia:

– Azja – kontynent kontrastów (przedstawić jakie są to kontrasty – dodać odpowiednie zdjęcia)

– Omówienie Pacyficznego Pierścienia Ognia – jak on przebiega, dlaczego występuje w danym miejscu, co z tego wynika (np. trzęsienia Ziemi, tsunami itp).

– wyjaśnić dlaczego w Azji główną uprawą jest ryż, wyjaśnić w jakich warunkach rośnie ta roślina, omówić znaczenie monsunów dla uprawy ryżu

– Przedstawienie wybranych krajów: Japonia, Chiny, Indie oraz jedno dodatkowe państwo wybrane przez grupę (z poza grupy państw arabskich)

Podczas przedstawiania krajów proszę wziąć pod uwagę:

– czynniki społeczno-gospodarcze, kulturowe i znaczenie warunków przyrodniczych mające wpływ na nowoczesną gospodarkę w Japonii

– kierunki rozwoju gospodarki chińskiej (wyjaśnić przyczynę szybkiego wzrostu gospodarczego)

– możliwości gospodarcze Indii oraz kontrasty społeczne (podział kastowy)

Do każdego państwa proszę też poszukać walorów i atrakcji turystycznych oraz je krótko scharakteryzować i zachęcić do ich odwiedzenia :)

Reportaż powinien trwać minimum 15 minut.