bardzo, bardzo ważne

Witam, mam złe lub dobre wieści ;)
Do końca tygodnia mnie nie ma z powodu choroby gardła/krtani i strun głosowych.

Osoby, które miały jutro coś poprawiać/zaliczać proszę o kontakt mailowy
agnieszka.tokarska.geografia@gmail.com w celu ustalenia „co dalej”.

 

pozdrawiam.

do VIc

jutro (07.06.2017) polski, który jest na 1h jest ODWOŁANY!!

kto to przeczyta, to proszę, aby przekazać tę informację dalej, tak aby dotarła do wszysktich.

Wyniki ligi zadaniowej

Wyniki konkursu całorocznego Liga zadaniowa – Wielcy Odkrywcy są dostępne w zakładce Liga Zadaniowa :)

Serdecznie gratuluje zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom dziękuję za udział.

Pozdrawiam!

AT

Wytyczne do sprawdzianu z działu Wnętrze Ziemi

 1. Budowa wnętrza Ziemi oraz charakterystyka poszczególnych warstw Ziemi
 2. Metody badania wnętrza Ziemi
 3. Różnica między skorupą ziemską a litosferą
 4. rodzaje skał i ich zastosowanie
 5. Ery i okresy oraz najważniejsze wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem OROGENEZ + góry które w danej orogenezie powstały (podręcznik)
 6. Skamieniałości przewodnie – co to takiego i przykłady + era
 7. Budowa wulkanu
 8. Rodzaje granic płyt litosfery + procesy jakie tam zachodzą
 9. Płyty litosfery – z wyłączeniem tych, które w nazwie mają nazwisko
 10. Skale pomiaru trzęsienia Ziemi
 11. Hipocentrum, epicentrum
 12. Materiał piroklastyczny – co wchodzi w jego skład
 13. budowa wulkanów
 14. Najważniejsze wulkany na świecie ( te, o których mówiliśmy na lekcji)
 15. Ognisty pierścień Pacyfiku – jak przebiega
 16. Geneza gór
 17. Jak powstały góry wulkaniczne, zrębowe, fałdowe + przykłady z lekcji
 18. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi

ostatnia część ligi zadaniowej :)

W zakładce znajduje się ostatnia część ligi zadaniowej.

między 2-4 czerwca pojawią się ostateczne wyniki tutaj na stronie, natomiast 5 zostaną one wywieszone w szkole przy sali geograficznej.

POWODZENIA! :)