Wytyczne do sprawdzianu z działu Wnętrze Ziemi

 1. Budowa wnętrza Ziemi oraz charakterystyka poszczególnych warstw Ziemi
 2. Metody badania wnętrza Ziemi
 3. Różnica między skorupą ziemską a litosferą
 4. rodzaje skał i ich zastosowanie
 5. Ery i okresy oraz najważniejsze wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem OROGENEZ + góry które w danej orogenezie powstały (podręcznik)
 6. Skamieniałości przewodnie – co to takiego i przykłady + era
 7. Budowa wulkanu
 8. Rodzaje granic płyt litosfery + procesy jakie tam zachodzą
 9. Płyty litosfery – z wyłączeniem tych, które w nazwie mają nazwisko
 10. Skale pomiaru trzęsienia Ziemi
 11. Hipocentrum, epicentrum
 12. Materiał piroklastyczny – co wchodzi w jego skład
 13. budowa wulkanów
 14. Najważniejsze wulkany na świecie ( te, o których mówiliśmy na lekcji)
 15. Ognisty pierścień Pacyfiku – jak przebiega
 16. Geneza gór
 17. Jak powstały góry wulkaniczne, zrębowe, fałdowe + przykłady z lekcji
 18. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi

ostatnia część ligi zadaniowej :)

W zakładce znajduje się ostatnia część ligi zadaniowej.

między 2-4 czerwca pojawią się ostateczne wyniki tutaj na stronie, natomiast 5 zostaną one wywieszone w szkole przy sali geograficznej.

POWODZENIA! :)

Id Ic – wyniki sprawdzianów

Ic i Id – sprawdziany sprawdzone, oceny wpisane.
 
Po wynikach można sądzić, iż sprawdzan był dla Was trudny :(
 
Na najbliższych lekcjach poświęcimy 15-20 minut na omówienie poszczególnych zadań.
 
W związku z tym, iż sprawdziany otrzymacie do rąk:
 
Ic- w poniedziałek
Id – we wtorek
 
to na poprawy zapraszam (zgodnie z PSO)
 
17 kwietnia – poniedziałek o 15:25 do sali nr 31.
Można przyjść WCZEŚNIEJ tj. 6 LUB 13 KWIETNIA (CZWARTEK – 14:30 SALA NR 30) LUB 10 KWIETNIA O 15:25 S. 31
 
INNYCH TERMINÓW NIE PRZEWIDUJĘ – musimy to załatwić przed świętami dla komfortu psychicznego :)