Praca zaliczeniowa klasa 7. Moja Mała Ojczyzna

 1. Z jakich elementów składa się środowisko geograficzne mojej małej ojczyzny? (można opisać słowami, można wykonać rysunek, zawierający charakterystyczne elementy oraz ten, który robi na Was największe wrażenie i jest powodem, dla którego lubicie to miejsce)
 2. Co decyduje o tym, że jest to wartościowe miejsce? (np. szata roślinna, ukształtowanie terenu, zabytki architektoniczne itp)
 3. Które składniki ze środowiska geograficznego mojej małej ojczyzny zasługują na szczególną ochronę i dlaczego? (subiektywnie – jeśli praca jest grupowa – proszę napisać, że np. dla ucznia A. na szczególną ochronę zasługują łąki, ponieważ…, a dla ucznia B. najważniejsze są ruiny zamku, ponieważ…. )
 4. Co sądzisz o warunkach do życia w tym miejscu? (również subiektywnie – wymaganie j.w)
 5. Jakie (i czy w ogóle) są jakieś formy współpracy regionalnej – jeśli tak, to jakie, z kim i czym się zajmują.
 6. Oczywiście nie obejdzie się bez mapy – proszę przygotować mapę, na której znajdzie się obszar Waszej małej ojczyzny – proszę także opisać jej położenie pod względem administracyjnym (województwo, powiat, gmina)
 7. Proszę poszukać informacji o historii tego miejsca i krótko ją przedstawić.
 8. Proszę przedstawić najciekawsze miejsca
 9. Proszę stworzyć wycieczkę po obszarze Waszej małej ojczyzny – proszę zawrzeć najciekawsze obiekty, warte obejrzenia.
 10. Na końcu proszę podać źródła (linki internetowe, autorów książek i tytuły książek), z których korzystaliście w czasie tworzenia pracy
 11. do każdego zdjęcia, które nie jest waszego autorstwa, proszę podać link do strony, z której zdjęcie zostało pobrane.

 

Forma pracy dowolna: PREFEROWANA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 • książeczka
 • prezentacja power point
 • filmik

agnieszka.tokarska.geografia@gmail.com – NA TEN ADRES WYSYŁAMY PRACE MULTIMEDIALNE

w tytule: „Moja Mała ojczyzna, klasa…, ”

Prace MUSZA być podpisane.

 

Reklamy

Drodzy uczniowie

W tym roku szkolnym nie będzie już więcej aplikacji w wirtualnej klasie learningapps.

Każdy, kto jest zainteresowany otrzymaniem dodatkowych ocen z geografii/biologii może wykonać zadania.

Każdy folder jest opisany – tak więc wiecie, o co ewentualnie się staracie.

Aby otrzymać oceny celujące, należy wykonać wszystkie zadania z folderów z nazwą „na ocenę celującą” – przypominam, że waga tej oceny to DWA :)

Aby otrzymać oceny bardzo dobre należy wykonać zadania z pozostałych folderów (tych bez opisu „na ocenę celującą”.

Oceny za wykonanie aplikacji zostaną wpisane 5 czerwca (środa).

 

Pozdrawiam.

Klasy 7 zadanie grupowe z geografii „Atrakcyjność turystyczna Kaszub”

W grupach 4 osobowych przygotować ESTETYCZNY folder turystyczny, zachęcający do odwiedzenia KASZUB (proszę pominąć Trójmiasto).

Wymagania:

 • Każda osoba z grupy przygotowuje informację o 3 wybranych atrakcjach turystycznych ( nie mogą się w grupie powtórzyć! ), dołącza zdjęcie atrakcji i umieszcza jej opis (minimalnie 10, maksymalnie 15 zdań).
 • Każda atrakcja ma być opracowana na jednej kartce A4 (łącznie w książeczce ma się znaleźć 12 kartek z  atrakcjami)
 • Przy opisach i zdjęciach MUSZĄ być podane źródła.
 • Grupa przygotowuje stronę tytułową KASZUBY, wraz ze zdjęciem typowego krajobrazu.
 • Prace oddajecie w formie książeczki.
 • Termin oddania: 20 maja 2019 r. klasa 7B
 • Termi oddania: 24 maja 2019 r. klasa 7A

Dla ambitnych chcących otrzymać 6 – proszę przygotować mapę Kaszub i zaznaczyć położenie wybranych przez Was atrakcji.  W razie problemów ze znalezieniem odpowiedniej mapy – proszę zgłosić się do mnie.

ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z GEOGRAFII DLA KLASY 8 – AFRYKA

położenie Afryki

zróżnicowanie klimatyczne Afryki – umieć wkazać gdzie są niże/wyże i wyjaśnić dlaczego właśnie tam

znać nazwy klimatów, w obrębie których znajduje się Afryka, umieć opisać cechy charakterystyczne np. roślinność

umieć rozpoznać klimat po klimatogramie

wyjaśnić czym jest pasat, deszcz zenitalny

miejsce gromadzenia się  wód artezyjskich (niecka artezyjska, skały przepuszczalne/wodonośne)

umieć wskazać Sahel (od Senegalu do Dżibuti), umieć opisać jakie warunki tam panują, w jaki sposób toczy się tam życie

walory turystyczne Kenii

rolnictwo plantacyjne i żarowo-odłogowe – na czym polega, wady i zalety

przyczyny i skutki głodu w Etiopii

Różne oblicza Afryki – jak wygląda gospodarka, jak wyglądają uwarunkiowania społęczne, co jest nadzieją Afryki – przeczytać ten rozdział ze zrozumieniem.

 

 

Nowości :)

Idąc z duchem czasu, postanowiłam od 2 semestru (od 28 stycznia) wprowadzić do lekcji geografii i biologii małą innowacyjność ;)

Mam nadzieję, że Wam się spodoba :)

Każda chętna osoba może założyć sobie swoje konto w „wirtualnej klasie” na platformie LEARNING APPS. Linki dla każdej klasy są podane poniżej.

UWAGA! Proszę o tym fakcie poinformować rodziców!

Dane do logowania proszę wpisywać tak, jak podpisujecie się na sprawdzianach – dwie pierwsze litery imienia i dwie pierwsze litery nazwiska oraz nr z dziennika np.

Jan Kowalski, który ma 10 nr w dzienniku będzie miał login: JaKo10

(w przypadku, gdy login jest już zajęty, proszę na początku lub końcu loginu dopisać SP37 np. JaKo10SP37 lub SP37JaKo10)

Co tydzień (od 28 stycznia) zobowiązuje się wrzucać nowe aplikacje (we wtorki wieczorem), które (mam nadzieję :) ) w przystępny sposób pozwolą Wam utrwalić pewne zagadnienia lub je rozszerzyć.

Uwaga! Każdy uczeń, który będzie aktywny (mam podgląd do tego, kto i ile zadań wykonał prawidłowo/nieprawidłowo, może otrzymać dodatkowe oceny z biologii/geografii. (każdorazowo za partię materiałów – zgodnie z rozdziałami w podręczniku) To zależy jedynie od Waszego zaangażowania :)

 

Linki:

5A https://learningapps.org/join/gj9iyysc

5B https://learningapps.org/join/z80cpqk2

5C https://learningapps.org/join/71ngv9o2

7A https://learningapps.org/join/eegeogbc

7B https://learningapps.org/join/kn0xv9gj

8A https://learningapps.org/join/pia8b6o5

 

W razie problemów i trudności w założeniu konta – proszę o kontakt, pomogę :)

 

 

Zagadnienia do kartkówek dla klasy 7 biologia/geografia

GEOGRAFIA – KARTKÓWKA Z OBLICZEŃ Z ZAKRESU DEMOGRAFII:

TA KARTKÓWKA NIE PODLEGA POPRAWIE.

klasa 7A (25 stycznia), 7B (28 stycznia)

 • przyrost naturalny
 • współczynnik przyrostu naturalnego
 • saldo migracji
 • współczynnik salda migracji
 • przyrost rzeczywisty
 • współczynnik przyrostu rzeczywistego

Kartkówka będzie składała się z 2-3 zadań.

Obowiązkowo – kalkulator (nie w telefonie)

Można przygotować sobie wzory na osobnej kartce.

 

BIOLOGIA – KARTKÓWKA

klasa 7A (28 stycznia), klasa 7B (22 stycznia)

 • funkcje krwi
 • elementy morfologiczne krwi (znać nazwy zwyczajowe i naukowe)
 • funkcje poszczególnych elementów morotycznych krwi
 • umieć wyjaśnić co to takiego konflikt serologiczny – przyczyny i skutki
 • grupy krwi i zasady transfuzji
 • budowa krwiobiegu małego i dużego – umieć na podstawie obrazka napisać jaką drogę przebywa krew w obiegu małym a jaką w obiegu duzym – umieć nazwać elementy budujące krwiobiegi
 • charakterystyka porównawcza naczyń krwionośnych
 • budowa serca –  obrazek, który wyświetlałam na lekcji dostęp: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Heart_numlabels.svg/300px-Heart_numlabels.svg.png   – umieć wyjaśnić po co jest przegroda, zastawki, dlaczego ściany mają różną grubość
 • cykl pracy serca

 

 

 

Zagadnienia do sprawdzianu z przyrody klasa 4

Sprawdzian przekładam na wtorek (15 stycznia)

Zakres materiału:

 • Cechy wspólne organizmów: budowa komórkowa, czynności życiowe
 • Czynności życiowe: oddychanie, wzrost i rozwój, odżywianie, wydalanie, rozmnażanie – umieć na podstawie opisu stwierdzić, jaka czynność życiowa została opisana.
 • sposoby odżywiania się organizmów:

organizmy samożywne (rośliny)

organizmy cudzożywne:

a) roślinożercy

b) mięsożercy: drapieżniki, padlinożercy

c) pasożyty: zewnętrzne i wewnętrzne

d) destruenci – ich rola w przyrodzie (rozkład martwej materii)

 • umieć podać po 3 przykłady organizmów z każdej z ww grup.
 • umieć stworzyć prosty łańcuch pokarmowy z podziałem na producentów (roślina), konsumentów 1 rzędu (roślinożerca), konsumentów 2 i kolejnych rzędów (mięsożercy)

np: ziemniak (producent) -> stonka (konsument 1 rzędu)- > bażant (konsument 2 rzędu)->lis (konsument 3 rzędu) – destruent

 • umieć podzielić rośliny  na ozdobne i zielne, umieć nazwać te rośliny (obowiązują tylko te, które są w podręczniku na fotografiach)